COL·LABORACom podeu col·laborar si sou....?

 

a) Entitats

b) Persones majors d'edat i censades a les Illes Balears

c) Persones entre 16 i 18 anys, o no censades a les Illes Balears


Entitats

Signau i enviau-nos aquest manifest:

Manifest Salvem Mallorca

Aquests dos darrers anys, el territori, el medi ambient i els recursos naturals de Mallorca ha patit com mai l’agressivitat d’un govern, d’un Consell i d’uns Ajuntaments decidits a impulsar un creixement urbanístic desbocat amb unes infrastructures i uns equipaments absolutament sobredimensionats i impactants.

Al llarg d’aquest període s’han posat damunt la taula tot un seguit de propostes, plans i projectes que aposten clarament per un model de desenvolupament urbanístic i turístic absolutament desmesurat i insostenible, tant des del punt de vista econòmic, com ambiental, com social.

Tot plegat se tracta de posar, al servei de futurs creixements, les infrastructures viàries, energètiques i hidràuliques adequades i la mateix temps eliminar els obstacles legals que ho impedeixen, com són els espais protegits.

Molts d’aquests projectes no s’han executat i encara som a temps d’aturar-los i alhora d’impulsar entre tots un nou model de desenvolupament absolutament respectuós i que asseguri la conservació del territori i els recursos naturals.

Per això que la nostra entitat s’adhereix a la Campanya Salvem Mallorca.

 


Persones majors d'edat i censades a les Illes Balears

En pocs dies començarà la recollida de signatures que ens permetrà poder defensar davant el Parlament la nostra iniciativa legislativa popular. Per això, pots col·laborar en la campanya:

. Signant als fulls de recollida de signatures expressament editats per això (a la part de darrere duen el text de la proposició de Llei). Aquests fulls estaran disponibles als locals de les diferents entitats que impulsen "Salvem Mallorca", i als actes públics que s'organitzin. També podeu contactar amb els diferents fedataris que arreu de Mallorca disposaran de fulls.

. Difonent aquesta web i la campanya entre les teves amistats.

 


Persones entre 16 i 18 anys, o no censades a les Illes Balears

Els menors d'edat i els no censats a les Illes Balears no podeu aportar signatures a la iniciativa legislativa popular. Així i tot, podeu participar en la campanya:

. Enviant-nos un missatge de suport, amb les teves dades personals (nom, edat, DNI i domicili).

. Difonent aquesta web i la campanya entre les teves amistats.

 

 

 

Principal

La campanya

Convocatòries

Informes

Iniciativa Legislativa Popular

Enllaços

Col·labora


Plataforma Salvem Mallorca

w w w . s a l v e m m a l l o r c a . o r g