DOCUMENTS

 

Informe "Salvem Mallorca" (PDF, 1,5 Mb)


Vídeo "Salvem Mallorca"
Video "La Mallorca que ens fascina"
Video "La Mallorca malmenada"
Video "Manifestació"
Video: La batlessa de Palma prometé el Parc Central


Fulletó "Prou !" (PDF, 1,6 Mb)
Fulletonet "Prou"

 

Principal

La campanya

Convocatòries

Informes

Iniciativa Legislativa Popular

Enllaços

Col·labora


Plataforma Salvem Mallorca

w w w . s a l v e m m a l l o r c a . o r g